Organisaatio

Organisaatio

Otavan Opiston organisaatiossa korostuu tiimien asema. Yhteiset asiat päätetään joka toinen kuukausi järjestettävässä tiiminvetäjien kokouksessa, johon osallistuvat tiimien vetäjät, työvaliokunnan jäsenet, taloussuunnittelija, rehtori/johtaja ja vararehtori. Tiiminvetäjien kokoukset valmistellaan työvaliokunnassa. Työvaliokuntaa vetää Opiston rehtori/johtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat rehtori/johtaja, vararehtori, kolme henkilöstön jäsentä.

Otavan Opiston toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluu 8 jäsentä: Jere Liikanen, Terhi Patja, Inka Laurovuori, Jukka Kumpusalo, Satu Hasanen, Janne Tarima, Erkki Takatalo ja Nina Kurki.

Rehtori, Harri Jokinen, vastaa sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä, toiminnan suuntaamisesta ja koko talon taloudesta sekä liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä.