fbpx

Just nyt!

Parhaillaan keskeistä

Teemme tällä hetkellä kehittämistyötä erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • LOPS2021-työ eli uuden opetussuunnitelman sisäänajo ja lukiolain toimeenpano
 • Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen
 • Opiskelijahyvinvointi
 • Uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot
 • Ainerajat ylittävä oppiminen eli teemaoppiminen tai ilmiöpohjainen oppiminen

Sisäisen kehittämisen lisäksi edistämme edellä kuvattuja kehittämistehtäviä ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa:

 • OKO!-hanke: osallistava ja pelillinen oppiminen, osaamismerkit, monimediaiset oppimismateriaalit ja ekososiaalinen sivistys (ESR)
 • Santra 2: chattibotit opiskelijan ohjauksen ja oppimisen tueksi (OPH)
 • HOT-hanke: Hyvinvointipalvelut opiskelun tueksi (ESR)
 • Oppimisen osaaja! Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa (OPH)
 • OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä (OPH)
 • Mestariharjoituksia – materiaali- ja harjoituspakki LOPS2019 (OPH)

Tämä laatukäsikirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa -kehittämishanketta.

Aiemmin tehtyä

Nettikoulutuksissa on aiemmin panostettu mm. vertaisuuteen ja osallisuuteen sekä ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Verkko-oppimisessa keskeistä on kohtaaminen, palaute ja arviointi sekä oppimista tukevat, pedagogisesti perustellut materiaalit ja oppimispolut. Aiemmin olemme kehittäneet mm.

 • Ilmiöpohjaisen oppimisen kehittäminen 2007-
 • Vertaisuus ja osallisuus verkossa: Oppikamu
 • Henkilökohtaiset oppimispolut: Poluttamo
 • Arvioinnin kehittäminen: Arviointiklubi, Pulssi, Sykettä arviointiin

Lue lisää meneillään olevista ja menneistä hankkeista mm.

Tämä laatukäsikirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa -kehittämishanketta.