fbpx

Just nyt!

Parhaillaan keskeistä

Teemme tällä hetkellä kehittämistyötä erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • LOPS2021-työ eli uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja lukiolain toimeenpano
 • Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen
 • Opiskelijahyvinvointi
 • Uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot
 • Ainerajat ylittävä oppiminen eli teemaoppiminen tai ilmiöpohjainen oppiminen

Sisäisen kehittämisen lisäksi edistämme edellä kuvattuja kehittämistehtäviä ulkoisesti rahoitetuissa hankkeissa:

 • Tulus-hanke: LOPS2021, lukiolain toimeenpano, laadunhallinta, tuen tarpeet verkko-opinnoissa.
 • OKO!-hanke: osallistava ja pelillinen oppiminen, osaamismerkit, monimediaiset oppimismateriaalit ja ekososiaalinen sivistys
 • Teemasta toimeen!: ainerajat ylittävien teemaopintokurssien kehittäminen ja pilotointi
 • Santra 2: chattibotit opiskelijan ohjauksen ja oppimisen tueksi
 • TYTTI-hanke: työelämäosaaminen osaksi lukio-opintoja

Tämä laatukäsikirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa -kehittämishanketta.

Aiemmin tehtyä

Nettikoulutuksissa on aiemmin panostettu mm. vertaisuuteen ja osallisuuteen sekä ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Verkko-oppimisessa keskeistä on kohtaaminen, palaute ja arviointi sekä oppimista tukevat, pedagogisesti perustellut materiaalit ja oppimispolut. Aiemmin olemme kehittäneet mm.

 • Ilmiöpohjaisen oppimisen kehittäminen 2007-
 • Vertaisuus ja osallisuus verkossa: Oppikamu
 • Henkilökohtaiset oppimispolut: Poluttamo
 • Arvioinnin kehittäminen: Arviointiklubi, Pulssi, Sykettä arviointiin

Lue lisää meneillään olevista ja menneistä hankkeista mm.

Tämä laatukäsikirja on laadittu osana Opetushallituksen rahoittamaa Tulus – Tulevaisuuden lukioon suuntaamassa -kehittämishanketta.