Tiedote aineopiskelijoille koronaviruksen vaikutuksista

pyrimme pitämään Nettilukion toiminnan mahdollisimman normaalina. Muikussa voi opiskella koko ajan ja opettajat arvioivat suorituksia normaaliin tapaan. Jos opettajia sairastuu, pyrimme jatkamaan toimintaa sijaisjärjestelyin. Jos taas toimistossa tulee sairastumisia, ilmoitamme poikkeuksista todistusten lähettämisessä. 

Kannattaa kuitenkin ottaa tilanne huomioon niin, että varaa kurssin suorituksen arviointiin riittävästi aikaa: vähintään se kaksi viikkoa, mieluummin enemmän. 

Seuraa tiedotteita Muikun etusivulla ja omalla kurssillasi. 

Terveisin

Sari Jaaranen

Aineopiskelulinjan vetäjä