fbpx

Tutkintotavoitteinen opiskelu Nettilukiossa

Koko lukio verkossa

Nettilukiossa voit suorittaa koko aikuislukion oppimäärän etänä verkossa, eikä opiskeluun kuulu pakollisia lähitapaamisia. Nettilukiossa opiskelet itsenäisesti omassa aikataulussasi ja omilla ehdoillasi. Voit opiskella mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa, sillä kurssit ovat aina saatavilla verkossa. Nettilukiossa et ole sidoksissa lukukausiin tai lukion jaksoihin, vaan voit edetä oman aikataulusi ja suunnitelmasi mukaisesti. Kurssit suoritetaan tekemällä erilaisia oppimistehtäviä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa (kursseilla ei ole kokeita). Nettilukion opettajat, opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö tarjoavat sinulle yksilöllistä tukea matkan varrella.

Nettilukiolaiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisia ihmisiä. Opiskelijoidemme joukkoon mahtuu niin vuorotyöläisiä, kotiäitejä, yrittäjiä, ulkomailla asuvia, paljon matkustavia, liikuntarajoitteisia ja niitä, joille perinteinen luokkaopetuksen tahti olisi liian kiivasta tai tuskastuttavan hidasta tai joille lähiopetus ei muuten sovi. Kaikille heille Nettilukio antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun.

Pääsyvaatimukset

Nettilukio on aikuislukio, minkä vuoksi hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias. Hakija ei voi olla kirjoilla toisessa oppilaitoksessa samaan aikaan. Aikuislukion pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättotodistus tai vastaavat tiedot. Lukiolain mukaan lukiossa opiskeluaika on enintään neljä vuotta ja opiskeluaikaa tulee olla jäljellä, jotta hakija voidaan hyväksyä Nettilukion varsinaiseksi opiskelijaksi.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan todistuskopiot aiemmista opinnoista: 

  • aiemmista lukio-opinnoista tarvitaan erotodistus
  • aineopiskelijana suoritetuista lukio-opinnoista tarvitaan opintosuoritusote
  • suoritetuista ammatillisista tutkinnoista tarvitaan tutkintotodistus
  • keskeytyneistä ammatillisista opinnoista tarvitaan erotodistus
  • jos taustalla ei ole toisen asteen opintoja, tarvitaan perusopetuksen päättötodistus

Todistuskopiot voi liittää tiedostoina suoraan hakemukseen (skannaus tai selkeä kuva) tai ne voi postittaa (osoite alla). Todistuskopioiden toimittaminen sähköisesti jouduttaa hakemuksen käsittelyä.

Alaikäisen pääsyvaatimukset

Poikkeustapauksissa myös alle 18-vuotias voidaan hyväksyä Nettilukion tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi. Tällöin perusteiden tulee olla erityisen painavat ja hyväksymisestä päättää rehtori. Alle 18-vuotiaan hakijan on kirjoitettava hakemukseensa perusteet hakemiselle ja huoltajien yhteystiedot. Hakuvaiheessa ollaan hakijan lisäksi yhteydessä myös tämän huoltajiin ja pyydetään tarvittaessa asiantuntijalausuntoa haun perusteista. Puoltavan lausunnon kirjoittaja voi olla esimerkiksi opinto-ohjaaja, opettaja, kuraattori, psykologi tai lääkäri (riippuen haun syistä). Tarvittaessa pyydämme myös siirtotiedot (HOJKS tai muu pedagogisen tuen suunnitelma) edellisestä oppilaitoksesta.

Alaikäisten kohdalla katsomme, että

  1. taustalla on painava syy, jonka perusteella lähiopetukseen osallistuminen on mahdotonta tai hyvin haastavaa
  2. nuorella on riittävät opiskeluvalmiudet pärjätä verkkovälitteisesti suoritettavissa lukio-opinnoissa

Nettilukioon on hyväksytty alaikäisiä nuoria ulkomailla asumisen, vaativan urheiluharrastuksen, terveydellisten syiden tai muiden henkilökohtaisten syiden takia. 

Alaikäisiä nuoria voidaan hyväksyä Nettilukioon suorittamaan oppivelvollisuutta edellä mainituin perustein. 

Oppivelvollisille nuorille järjestetään säännöllisesti pakollisia ryhmätapaamisia verkossa ja heidän opintojen etenemistään seurataan erityisen tiiviisti. Oppivelvollisen nuoren tulee suorittaa vähintään yksi opintojakso kuukaudessa. Opintojen alkuun kuuluu myös aikataulutettuja opintoja, joiden avulla nuori tutustuu Nettilukion opiskelukäytäntöihin, ja joiden avulla hän oppii etäopiskelussa tarvittavia opiskelutaitoja. Nuoren tulee sitoutua osallistumaan ryhmätapaamisiin, yksilöohjaukseen ja opetustunneille verkossa. Pääosa opinnoista järjestetään aikaan sitomattomina.

Oppivelvollisille nuorille tarjotaan opiskeluhuoltopalveluja pääsääntöisesti paikan päällä Mikkelissä – osa palveluista on tarjolla myös etäyhteydellä muualla asuville. Lisäksi maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluville tarjotaan käyttöön tietokone opintojen ajaksi, kattavat Muikku-oppimisympäristön verkkomateriaalit (ei oppikirjoja) ja tarvittavat sovellukset.

Oppivelvollisten ryhmä täynnä

Oppivelvollisten opiskelijoiden aloittavien ja jatkavien ryhmät lukuvuodelle 2023 – 2024 ovat täyttyneet. Otamme kuitenkin vastaan uusia hakemuksia ja olemme hakijoihin yhteydessä. Mikäli paikkoja vapautuu, täytämme paikat syyslukukauden 2024 alussa. Valintakriteereinä lukuvuodelle 2024-2025 käytämme seuraavia:

  1. taustalla on painava syy, jonka perusteella lähiopetukseen osallistuminen on mahdotonta tai hyvin haastavaa
  2. nuorella on riittävät opiskeluvalmiudet pärjätä verkkovälitteisesti suoritettavissa lukio-opinnoissa
  3. perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on yli 7. 

Hakeminen Nettilukion tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi

Nettilukioon voi hakea milloin vain ja opinnot voi myös aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Opiskelet lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon johtavassa koulutuksessa aikuislukion oppimäärän mukaisesti. Nettilukiossa noudatetaan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukion aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa 2021 (pdf)

Lukiolain mukaan lukiossa opiskeluaika on yhteensä enintään 4 vuotta. Aiemmat lukio-opinnot vaikuttavat jäljelle jäävään opiskeluaikaan. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta silloin, kun lukion opiskeluaikaa on vielä jäljellä. 

Hakeminen opiskelijaksi tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Voit liittää todistuskopioita samantien hakemukseen, mutta pääset lisäämään niitä myös jälkikäteen.

Opiskelijaksi hyväksyminen

Käsittelemme hakemuksesi, kun olemme saaneet sinulta tarvittavat tiedot ja todistukset. Saat sähköpostiisi ilmoituksen hyväksymisestä. Voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisellä allekirjoituksella (sähköinen tunnistautuminen tai mobiilivarmenne). Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, saat lisäohjeita opiskelun aloittamiseen ja pääset laatimaan opiskelusuunnitelmaasi ohjaajasi kanssa.

Ylioppilastutkinto ammatillisten opintojen perusteella

120ov tai 180osp laajan ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi osallistua myös pelkästään ylioppilaskirjoituksiin ja opiskella vain niihin liittyviä oppiaineita Yo-tutkinto-linjalla.

Ammatillinen tutkinto antaa osallistumisoikeuden yo-kirjoituksiin, joten mikään lukion opintojakso ei ole pakollinen tällä linjalla opiskellessa. Suosittelemme vahvasti, että kirjoitettavissa aineissa opiskellaan pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot, sillä yo-kokeet perustuvat näihin opintojaksoihin. Opiskelussa ei ole etenemisvaatimusta ja ohjausta saa pyydettäessä. Yo-tutkintolinjan opiskelijat opiskelevat samoilla Muikun verkkokursseilla kuin koko oppimäärää suorittavat tutkintotavoitteiset opiskelijatkin. 

Linjalla opiskelusta peritään kausimaksu (100e/6kk, 150e/12kk kerrallaan). Hakeminen opiskelijaksi tapahtuu Nettilukion sähköisellä hakulomakkeella. Huom. Opiskelumaksua ei palauteta, vaikka et opiskelisi kauden aikana.

Yksityisopiskelu Nettilukiossa

Mikäli lukion opinto-oikeus (4 vuotta) on käytetty, oppimäärän voi opiskella loppuun yksityisopiskelijana. Aiemmat lukion kurssisuoritukset voidaan hyväksilukea ja ohjaaja auttaa opiskelusuunnitelman laatimisessa. Opinnoille ei ole etenemisvelvoitetta ja ohjausta saa pyydettäessä. Yksityisopiskelijat opiskelevat samoilla Muikun verkkokursseilla kuin tutkintotavoitteiset opiskelijatkin. 

Yksityisopiskelusta peritään kausimaksu (100e/6kk, 150e/12kk kerrallaan). Hakeminen opiskelijaksi tapahtuu Nettilukion sähköisellä hakulomakkeella. Huom. Opiskelumaksua ei palauteta, vaikka et opiskelisi kauden aikana.

Lisätietoja opiskelusta ja hakemisesta

Mari Salmela
mari.salmela(at)otavia.fi
Lähetä salattu viesti (todistuskopiot, lausunnot ja henkilökohtaiset taustatiedot)
044 794 5107

Saat lisätietoa myös Obotti-hakuneuvojalta!

Osoite todistuskopioiden lähettämiseen

(Huom! Todistuskopioiden liittäminen sähköisenä suoraan hakemukseen jouduttaa hakemuksen käsittelyä.)

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Nettilukio
Otavantie 2B
50670 Otava