fbpx

Tietoa Nettilukion opiskelijalle

Kaikki, mitä sinun tulee tietää opiskelusta Nettilukiossa:


Avaa matkaopas!

Opintojen ohjaus ja suunnittelu

Nettilukion tutkintotavoitteisessa koulutuksessa jokainen opiskelija saa opintojensa tueksi oman ohjaajan, joka seuraa opintojen edistymistä, auttaa opintojen suunnittelussa ja jonka puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa omiin opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä. Ohjaaja auttaa myös jatko-opiskelusuunnitelmissa ja uranvalinnan pohtimisessa. Kurssien sisällöllisissä kysymyksissä saa tukea kurssin opettajalta.

Jokainen ylioppilastutkintoon tähtäävä nettilukiolainen tekee oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) yhdessä ohjaajansa kanssa. Suunnitelmassa mietitään lukio-opiskelun kokonaistavoitteet ja valitaan suoritettavat kurssit. Aikuislukion oppimäärä on 88 opintopistettä (OPS2021) tai 44 kurssia (OPS2016).

Lukio-opintoihin voi käyttää enintään neljä vuotta. Aiempia lukio- tai ammatillisia opintoja voidaan hyväksilukea osaksi Nettilukion opintoja.

120ov tai 180osp laajan ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi osallistua myös pelkästään ylioppilaskirjoituksiin ja opiskella vain niihin liittyviä oppiaineita Yo-tutkinto-linjalla.

Muikku-oppimisympäristö

Nettilukiolaisilla on käytössään oma verkko-oppimisympäristö nimeltä Muikku. Samaa oppimisympäristöä käyttävät sekä tutkintotavoitteiset opiskelijat että aineopiskelijat. Kaikki Nettilukion kurssit löytyvät Muikusta, samoin ohjeet, oppimistehtävät sekä opiskelukaverit ja opettajat. Kokeita nettilukiossa ei olekaan, vaan osaaminen osoitetaan tehtävillä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa.

Kursseilla käytetään pääasiassa verkkomateriaalia, ja oppikirjat ovat useimmilla kursseilla vain lisä- ja tukimateriaalia. Tutustu oppimateriaalisuosituksiin.

Opiskelu Nettilukion kursseilla

Nettilukiossa kaikki oppimäärään kuuluvat kurssit tarjotaan itsenäisinä verkkokursseina. Lisäksi osa kursseista järjestetään vuosittain aikaansidottuna ryhmäkursseina tai ilmiöpohjaisina kursseina (TO1 – Tutkiva oppiminen).

Itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit jokainen voi suorittaa omaan tahtiinsa, oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Kursseille voi ilmoittautua milloin vain eikä opiskelu ole sidottu aikaan tai paikkaan. Kurssiarvioinnit perustuvat kurssin oppimistehtäviin ja oppimispäiväkirjaan. Kurssilla on opettaja, jonka puoleen voi kääntyä kurssin aikana ja jolta saa kurssiarvioinnin yhteydessä ohjaavan palautteen.

Aikaan sidottuja opintoja järjestetään tiettyinä ajankohtina ja niillä kaikki opiskelevat samassa aikataulussa. Opiskeluun kuuluu verkko-opetustuokioita ja oppimistehtävät palautetaan sovittuina ajankohtina. Aikaan sidotuissa opinnoissa opiskellaan siis ohjatummin kuin itsenäisesti suoritettavilla kursseilla. Aikaan sidotuissa opinnoissa voit opiskella itsenäisesti, mutta ryhmääkin hyödynnetään esim. keskusteluissa.

Ilmiöpohjaisella oppimisella tarkoitetaan oppiainerajoja ylittävää, tutkivaa otetta oppimiseen. Lukuvuoden aikana tutkitaan erilaisia ilmiöitä. Tutkimusnäkökulman valittuun ilmiöön ja ilmiön aikana tekemäsi tuotoksen toteutuksen voit suunnitella itse. Saat suunnitteluun tukea ohjaavilta opettajilta ja muilta ilmiöopiskelijoilta. Ilmiössä voi ilmiökurssin lisäksi suorittaa eri aineiden opintoja tai näiden osasuorituksia. Ilmiökurssille osallistumalla saat myös TO1 – Tutkiva oppiminen – opintosuorituksen (ks. Teemaopinnot).

Ylioppilastutkinto

Useimmat lukiolaiset tavoittelevat myös ylioppilastutkintoa. Ylioppilastutkintoon kuuluu ylioppilaskirjoituksissa tehtävät vähintään neljä pakollista koetta, jos tutkinto on aloitettu ennen kevättä 2022. Keväästä 2022 alkaen tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta. Tutkintotodistuksen saa, kun on hyväksytysti suorittanut nämä kokeet ja tehnyt aikuislukion oppimäärän (44 kurssia/88 opintopistettä) tai opiskelijalla on ennestään ammatillinen tutkinto (laajuus vähintään 120 ov tai 180 osp). 

Nettilukion opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ensisijaisesti Otavian toimipaikkakunnalla Mikkelissä ja kirjoituspaikkana toimii Saimaa Stadiumi. Lisätietoja ylioppilaskirjoituksista löydät Nettilukion Abioppaasta ja Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Kustannukset ja opintososiaaliset edut  

Opiskelijan maksut

Opiskelu Nettilukiossa on tutkintotavoitteiselle opiskelijalle aina maksutonta. Oppikirjojen hankinnasta voi tulla jonkin verran kustannuksia, jos kirjaa haluaa käyttää kursseilla lisämateriaalina. Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta peritään Ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemät koemaksut.

Maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluville nuorille tarjotaan käyttöön tietokone ja tarvittavat sovellukset opintojen ajaksi. Heille viiden ensimmäisen yo-kokeen suorittaminen on maksutonta.

Opintotuki

Nettilukiossa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen. Nettilukiossa opiskelu ei vaikuta äitiyspäivärahaan, mutta saattaa vaikuttaa työttömyysturvaan. Mikäli sinulle on myönnetty etuuksia, kannattaa aina varmistaa, ettei Nettilukiossa opiskelu ole este niiden saamiselle.

Maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluvilla nuorilla on oikeus opintotukeen, jos Kelan edellytys opintojen etenemisestä täyttyy.

Matkakorvaukset ja edut Nettilukiossa

Nettilukion tutkinto-opiskelijoiden matkakustannuksia voidaan korvata silloin, kun he osallistuvat Nettilukion lähitapaamisiin. Matkakorvauksia haetaan ja niistä sovitaan aina erikseen. Myös majoitus ja ateriat ovat nettilukiolaisille tapahtumien aikana pääsääntöisesti maksuttomia.

Ylioppilaskokeisiin matkustamisesta koituvia kustannuksia ei korvata opiskelijalle.