Hanketoiminta

Nettilukiota kehitetään jatkuvasti, ja lisäpotkua tähän työhön saamme erilaisista hankkeista. Otaviassa käynnissä olevia Nettilukion toimintaa kehittäviä hankkeita ovat:

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa

eSilta on Euroopan sosiaalirahaston hanke, jonka rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ely-keskus. Hankkeen tavoitteina on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden toisen asteen verkko-opintojen suoritusmahdollisuuksia, tarjota monipuolisia ratkaisuja erityispedagogiikan ja ohjauksen toteuttamiseen verkossa sekä kehittää sähköisen oppimisympäristön käytettävyyttä. Hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa Otavia. Samiedu toimii osatoteuttajana työpaketeissa 1 ja 2.
https://www.edusuunta.fi/esilta

HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tueksi

HOT on ESR-rahoitteinen hanke, jossa rakennetaan opiskelijoiden hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä sekä opiskelijalle helppokäyttöinen ja saavutettava palvelukokonaisuus eli Opinvoimala-verkkosivusto. Sivusto edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.
https://www.edusuunta.fi/hot

Hyvinvointia, kielitaitoa ja osaamista Euroopasta Otaviaan

Hankkeella on kolme kärkeä: vieraiden kielten opettaminen ja oppiminen, terveys ja hyvinvointi ja uudet innovatiiviset opetusmenetelmät ja kurssien kehitystyö. Otaviasta on lähdössä hankkeeseen moniammatillinen joukko aikuisopetuksen ja -koulutuksen ammattilaisia.
https://otavia.fi/hankkeet/hyvinvointia-kielitaitoa-ja-osaamista-euroopasta-otaviaan

Ketukopteri

Ketukopteri on Opetushallituksen rahoittama Lukiokoulutuksen Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen kuuluva hanke, jossa keskeisinä teemoina ovat tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä.
https://ketukopteri.wordpress.com

MARTA-hanke

MARTA – Maahanmuuttajien ja romanien työllistymisen ja ammatillisten opintojen edellyttämän osaamisen tukeminen on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Otavian toteuttama hanke. Hanke on rahoitettu OKM:n jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen erityisavustuksen kokonaisuudesta.
https://www.edusuunta.fi/marta

OIDO

OIDO – Opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen digitaalisissa oppimisympäristöissä -hankkeessa keskitytään opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.
https://www.edusuunta.fi/oido

OKO! Osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään pelillipedagogiikka, osaamismerkkien hyödyntämistä, monimediaisia materiaaleja ja ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen teemoja lukiokoulutuksessa vuosina 2020-21.
https://www.edusuunta.fi/oko

Oppimisen osaaja!  Opiskelukyky, yksilölliset tarpeet ja osallisuus lukio-opinnoissa 

Oppimisen osaaja -hankkeessa kehitetään lukiokoulutukseen oppimiskykyä edistäviä materiaaleja ja toimintamalleja. Hankkeen koordinoinnista vastaa Otavian Nettilukio ja hanketyössä ovat mukana Mikkelin lukio ja Pieksämäen lukio. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
https://www.edusuunta.fi/oppimisenosaaja

Tuuve & Inkku

Tuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta

LTuetulla verkko-opetuksella ja inkluusiolla kohti saavutettavaa perusopetusta eli lyhemmin Tuuve&Inkku on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankekausi on 11/2020-6/2022. 

https://sites.google.com/otavanopisto.fi/tuuveinkku-hanke/etusivu

Edusuunta.fi

Tutustu Edusuunta-sivustolla kaikkiin Otavian hankkeisiin.

Tästä sivustolle