Kantavat periaatteet

Kansanopistoaate

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tunnettiin aiemmin nimellä Otavan Opiston liikelaitos (2006-2018). Liikelaitosten henkisenä kotina on toiminut vuonna 1892 perustettu Otavan Opisto, joka oli poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton grundtvigilainen kansanopisto. Otavan Opisto (kansanopisto) toimii nykyisin yhtenä osana Otaviaa. Otavan Opiston kansanopisto ja sen toimintakulttuuri on tarjonnut nykyisen Otavian verkkokoulutuksille alustan, josta toimintamme on lähtenyt kasvamaan. Vaikka Otavian verkkokoulutukset eivät ole osa kansanopisto-opetusta, ovat kansanopiston toimintakulttuurin juurista nousevat tärkeät periaatteet edelleen osa toimintaamme (mm. elinikäinen oppiminen, avoin dialogi).

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet Otavian koulutusten kantavia teemoja jo pitkään. Kestävä kehitys ohjaa niin ekologista, taloudellista, sosiaalista kun kulttuuristakin laadunhallintaa.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen toiminnan suunnittelussa ja opetuksessa vahvistaa parhaimmillaan niin nettikoulutusten henkilöstön kuin opiskelijoidenkin ekososiaalista sivistystä. Voit tutustua ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen lisää katsomalla tämän Arto O. Salosen videon:

Nettikoulutuksen perusperiaatteet

Otavian nettikoulutuslinjojen perusperiaatteita ovat olleet jo vuodesta 1997 avoimuus ja luottamus. Avoimuus tarkoittaa sitä, että opiskella voi 24/7, ajasta ja paikasta riippumatta – Muikku on aina auki. Avoimuus tarkoittaa myös toiminnan läpinäkyvyyttä: Kaikki se, mikä opiskelijoiden oikeusturvaa vaarantamatta voidaan avata, on haluttu avata kaikkien hyödynnettäväksi. Näin ollen oppimisympäristömme ovet ovat kaikille avoimet, ja avoimet kurssimateriaalit tukevat kaikkia opinhaluisia. Myös opetuksessa ja ohjauksessa pyrimme avoimuuteen: esimerkiksi kursseilla arvointikriteerit on avattu opiskelijoille, ja ohjaavan palautteen tulee olla perusteltua. Avoimuus ei olisi mahdollista ilman luottamusta: luotamme siihen, että opiskelijaa ohjaa halu oppia ja kehittyä. Kursseillamme oppiminen osoitetaan oppimistehtävien ja oppimispäiväkirjan avulla.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat määrittävät väistämättä sitä, mitä on laadukas perusopetus ja lukiokoulutus Suomessa. Otavian nettikoulutusten toimintaa ohjaavat aikuisten perusopetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien kansalliset perusteet ja niistä johdetut paikalliset opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmien mukaan toimintamme tulee mm.

  • vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä ja lisätä työelämässä menestymisen edellytyksiä,
  • kunnioittaa elämää ja ihmisarvoa ja olla loukkaamatta ihmisoikeuksia,
  • tarjota riittävät tiedolliset ja taidolliset jatko-opintovalmiudet opiskelijoille ja
  • ehkäistä syrjäytymistä.

Opetussuunnitelmien laatua ohjaavat periaatteet ovat siis monenlaisia aina yleisistä arvoista ja periaatteista oppinainekohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Otavian aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma OPS2021

Otavian aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma OPS2016

Otavian aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma OPS2018

Kansalliset opetussuunnitelmien perusteet löydät Opetushallitus.fi-sivustolta.

Lainsäädäntö

Lukiolaki (tutustu lakiin Finlex.fi-sivustolla)

Perusopetuslaki (tutustu lakiin Finlex.fi-sivustolla)

Perustuslaki (tutustu lakiin Finlex.fi-sivustolla)

Muut ohjaavat lailliset periaatteet (tutustu alle listattuihin lakeihin Finlex.fi-sivustolla)

Hallintolaki

Laki sähköisestä asioinnista

Aikuislukioasetus