Nettikoulutuksien laadunhallinta

Otavian nettikoulutuksiin kuuluvat Nettilukion ja Nettiperuskoulun tutkintotavoitteinen opiskelu ja aineopiskelu. Tähän kokonaisuuteen kuuluu niin opetus- ja ohjaustyötä kuin oppimateriaalintuotantoa, oppimisympäristön kehittämistä ja ylläpitämistä sekä toiminnan organisoimista ja johtamista.

Nettikoulutusten toiminnan laadun määritteleminen, edistäminen ja seuraaminen ovat meidän kaikkien työn tulosta: laatu syntyy opiskelijan, henkilöstön ja palveluidemme yhteistyössä. Keskeisiä toimintamme laatua ohjaavia periaatteita ovat opiskelijalähtöisyys ja monenlaisiin oppimisen tarpeisiin vastaaminen. Laadukas nettikoulutus syntyy aidoista ja välittävistä kohtaamisista, monipuolisista opiskelumateriaaleista ja toimivasta oppimisympäristöstä sekä asiantuntevasta opetus- ja ohjaustyöstä.

Tähän nettikoulutusten laatukäsikirjaan on koottu tietoa liikelaitos Otavian nettikoulutuksista, toimintaa ohjaavista taustaperiaatteista ja lainsäädännöistä, laatukriteereistämme sekä siitä, kuinka seuraamme laadun toteutumista, edistämme kriteerien mukaista toimintaa ja pidämme laatutyömme ajan tasalla.

Kuuntele videon tekstit ruudunlukuohjelmalla siirtymällä tekstitiedostoon Google Driveen.