Alle 18-vuotiaiden ryhmä täynnä

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden aloittavien ja jatkavien ryhmät syyslukukaudelle 2023 ovat täyttyneet. Otamme kuitenkin vastaan uusia hakemuksia ja olemme hakijoihin yhteydessä. Mikäli paikkoja vapautuu, täytämme paikat kevätlukukauden 2024 alussa. Valintakriteereinä käytämme seuraavia:

  1. taustalla on painava syy, jonka perusteella lähiopetukseen osallistuminen on mahdotonta tai hyvin haastavaa
  2. nuorella on riittävät opiskeluvalmiudet pärjätä verkkovälitteisesti suoritettavissa lukio-opinnoissa
Takaisin arkistoon