Riikka Turpeinen

Kuka olet ja miten liityt Nettilukioon?

Olen Riikka Turpeinen, verkkokoulutuspäällikkö ja Nettilukion linjanvetäjä. Lisäksi vastaan yhdessä rehtorin kanssa ylioppilaskokeiden organisoinnista.

Olen ollut mukana Nettilukion tekemisessä erilaisista rooleista käsin. Aloitin työni Nettilukiossa alkukesästä 2013. Tuolloin tehtäviini kuuluivat Nettilukion hakuvaiheen neuvonta ja ohjaus sekä opiskelijahakemusten käsitteleminen. Hakuvaiheessa tutuiksi tulivat kysymykset “voiko lukion oikeasti suorittaa kokonaan verkossa” ja “saako Nettilukiosta ihan oikean päättötodistuksen?” Opiskelusta innostuneiden kanssa juttelu puhelimitse ja sähköpostin välityksellä oli minusta mukavaa hommaa!

Miten Nettilukio on muuttunut sinä aikana kun sinä olet ollut mukana toiminnassa?

Nettilukiossa on aina ollut halu kehittää ja kokeilla uutta, joten sitä mukaa kun maailma muuttuu, myös Nettilukio muuttuu sen mukana. Signaaleja tulevaisuuden kehittämissuunnista on aina kuunneltu herkällä korvalla, mutta muutosten eteenpäin vievänä voimana on aina ollut ennen kaikkea opiskelijan etu.

Sinä aikana, kun olen työskennellyt Nettilukiossa, moni asia on muuttunut ja kehittynyt. Oppimisympäristö on saanut uuden versionsa, joka kehittyy jatkuvasti, materiaalit ovat aiempaa laadukkaampia ja pedagogisesti toimivampia sekä opetuksen ja ohjauksen erilaisia toteuttamismalleja on kokeiltu ja kehitetty. Olemme viime vuosina panostaneet aiempaa enemmän muun muassa opiskelijoiden osallisuuteen verkossa ja opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen.

Mitä opiskelija vie mielestäsi Nettilukiosta mukanaan?

Nettilukiosta opiskelija saa monipuolisen sisällöllisen osaamisen lisäksi mukaansa opiskelutaitoja, jotka valmistavat niin korkea-asteen opintoihin kuin muuhunkin elämään. Etäopiskelu on haastavaa, mutta palkitsevaa: Nettilukiosta valmistuu aktiivisia, itseohjautuvia ja oppimaansa soveltavia opiskelijoita.

Opiskelijoilta kysytään vuosittaisessa arviointikyselyssä, mitä opiskelu heille on antanut. Näissä vastauksissa on korostunut myös se, kuinka Nettilukiossa opiskelu on vahvistanut itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Eräskin opiskelija kuvasi, kuinka “opiskelu Nettilukiossa on laajentanut kuvaa siitä, mikä elämässä voi olla mahdollista.”