Ville Venäläinen

Haastattelu vuodelta 2017 (Nettilukio 20 vuotta)

Ville Venäläinen on työskennellyt Otavan Opistolla vuodesta 1998 aluksi ohjelmoijana, sittemmin tietojärjestelmäpäällikkönä sekä viimeisimmäksi kehityspäällikkönä. Tällä hetkellä Ville on virkavapaalla.

KUKA OLET JA MITEN LIITYT NETTILUKIOON?

Olen Ville Venäläinen. Nimikkeet tai yksittäiset tehtävän kuvat eivät ole oikein koskaan istuneet omaan rooliini opistolla. Joskus bloggasin työskenteleväni Otavan Opistolla Ville Venäläisenä. Oma tekemiseni haki koko aikani opistolla hyvin erilaisia muotoja tilanteen mukaan. Urani alkoi 1998 teknisellä puolella ohjelmoijana, josta jatkoin varsin nopeasti tietojärjestelmäpäälliköksi vastaamaan koko sovelluskehityksestä. Tästä matka jatkui pikkuhiljaa yhä enemmän johtamiseen, mutta myös oppimisen ja opetuksen kehittämiseen, kouluttamiseen sekä kansalliseen kehittämistoimintaa. Viimeisimpänä olen toiminut opistolla kehityspäällikkönä vastaten tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja toimin hetken opiston johtajan sijaisena.

Nettilukio tuli minulle tutuksi oikeastaan osana isompaa pakettia, Internetix Campusta, jossa haettiin uusia oppimisen muotoja ja tapoja, joita netti tuo tullessaan. Nettilukio oli yksi tämän ilmentymä. Siinä ponnistettiin tukevasti olemassa olevasta lukioinstituutiosta ottamalla muutama rohkea askel – tunnistaen samalla uuden toimintaympäristön mahdollisuuksia ja sen mukanaan tuomia uusia vaatimuksia.

Osan aikaa urastani toimin sen yksikön vetäjänä, johon nettilukio kuului. Tuolloin suhteeni nettilukioon syveni merkittävästi. Minua kiehtoi paljon se, miten jokaisella nettilukiolaisella on oma erityinen tarinansa ja syynsä olla nettilukiossa. Perinteinen koulu perustuu perusorganisoitumiseltaan pitkälti teolliseen malliin, jossa yksilöllisyys ei sillä tapaa paista. Nettilukiossa tilanne oli tässäkin suhteessa päälaellaan, mikä sopii mielenkiintoon tehdä asiat eri tavalla ja kyseenalaistaa vallitsevat tavat.