Saila Karjalainen

Kuka olet ja miten liityt Nettilukioon?

Olen Saila Karjalainen ja olen työskennellyt Nettilukion oppimateriaaleista vastaavassa tiimissä vuodesta 2014. Työhöni kuuluu monenlaisia tehtäviä, joiden myötä oppimateriaalin käsikirjoitus valmistuu itsenäisesti opiskeltavaksi verkkokurssiksi.

Tietynlainen kytkös Nettilukioon minulle tuli jo vuosina 2006–2008, kun työskentelin Nettiperuskoulun opettajana ja oppimateriaalituottajana. Nettilukiolla ja Nettiperuskoululla oli jo silloin – ja on nykyäänkin – yhteinen oppimisympäristö eli Muikku sekä pitkälti yhteiset työntekijät.

Miten Nettilukion verkko-oppimateriaalit ovat kehittyneet vuosien mittaan?

Nettilukion oppimateriaalien tuottamisessa on käytetty jo tosi kauan karkeasti samoja työvaiheita. Nämä vaiheet ovat kuitenkin hioutuneet vuosien mittaan, ja niihin on tullut kaikenlaista uutta. Meidän tiimissä myös osaaminen on lisääntynyt, ja tuottajillakin on enemmän kokemusta digitaalisista oppimateriaaleista. 

Tulee ainakin mieleen, että oppimateriaalit ovat aiempaa monipuolisempia, selkeämpiä, johdonmukaisempia, visuaalisesti viimeistellympiä ja käytettävyydeltään parempia. Meille on iso etu, että saamme olla nykyään mukana ideoimassa ja suunnittelemassa oppimisympäristö Muikun oppimateriaaleihin liittyviä ominaisuuksia – eli niitä työkaluja ja elementtejä, joilla oppimateriaali rakennetaan Muikkuun opiskelijoita varten.

Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota myös siihen, että oppimateriaalit tukevat paremmin oppimista. Tähän on paljon erilaisia keinoja ja lisää pitää kehittää koko ajan, mutta nykyään oppimista tuetaan esimerkiksi toimivalla rakenteella ja sopivan kokoisilla kokonaisuuksilla, harjoittelumahdollisuuksilla, itsearviointiin ohjaamisella, selkeillä ohjeilla ja selkeästi näkyvissä olevilla tavoitteilla, vinkeillä ja muistutuksilla sekä muilla tiedoilla kuten arviointiperusteilla. 

Meillä onkin ollut tapana puhua verkkokursseista, kun tarkoitamme sellaista oppimateriaalien kokonaisuutta, jossa on otettu huomioon esimerkiksi opetussuunnitelma ja vaatimukset ja jossa on mukana opetus ja ohjaavia elementtejä. Oppimateriaali voi olla vaikkapa yksi tekstikappale tai video, mutta moniammatillisessa yhteistyössä oppimateriaaleista saadaan toimiva kokonaisuus.

Mikä materiaalin tuotantoon liittyvissä prosesseissa on sinusta innostavinta?

Tässä työssä pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista ja työnsä tulokset näkee hyvin konkreettisesti. Välillä ei aina ihan heti tiedä, miten jotakin oppimateriaalia muotoilisi, ja silloin on tärkeä vain jaksaa sinnikkäästi kokeilla, tehdä päätöksiä ja saada valmista aikaiseksi järkevässä ajassa. Sellaisessa tilanteessa on tietysti kiva nähdä, että vaivannäkö kannatti.

Oppimateriaalien kanssa pääsee tarkastelemaan sekä suuria kokonaisuuksia että pieniä yksityiskohtia. On innostavaa huolehtia kaikenlaisista hirmu pienistä yksityiskohdista ja toisiinsa vaikuttavista asioista ja parantaa sen avulla esimerkiksi oppimateriaalin selkeyttä ja teknistä toimivuutta. 

Mitä toivoisit Nettilukion oppimateriaaleista löytyvän viiden vuoden kuluttua?

Nettilukiossa opiskelija pääsee nykyisinkin oppimaan niin tekstien, videoiden, kuvien, äänten kuin tehtävienkin avulla. Mutta ainakin yksi toiveeni on, että meillä olisi mahdollisuus tuottaa reilusti lisää toisiaan tukevia ja vaikeustasoltaan erilaisia materiaaleja, jotta samaa aihetta voi opiskella useammin eri tavalla ja erilaisin tavoittein. 

Toivon myös, että Muikun suuri oppimateriaalimäärä olisi erityisesti opiskelijoiden mutta myös opettajien hyödynnettävissä nykyistä kätevämmin. Tämä liittyy sekä oppimateriaalien tuotantoon että Muikun kehitykseen – joten onneksi meillä tosiaan on käytössä oma oppimisympäristö. Varmasti myös muunkin teknologian kuin Muikun kehitys tuo meille uusia mahdollisuuksia. Mielestäni hirmu tärkeää tässä kaikessa on hyvä ja perusteltu suunnittelu, joka voi lähteä liikkeelle vaikkapa jonkin uuden kokeilemisesta. Opiskeltavan kokonaisuuden on pysyttävä selkeänä ja materiaalin pitää olla sellaista, että sitä on mahdollista ylläpitää ja kehittää.